Tiếng Việt | English

15/10/2021 - 19:27

Bộ Y tế hướng dẫn cách phân chia cấp độ dịch theo các tiêu chí 

Bộ Y tế xây dựng video hướng dẫn phân loại, phạm vi và tiêu chí đánh giá cấp độ dịch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết