Tiếng Việt | English

22/06/2021 - 10:00

Một số nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết