Tiếng Việt | English

Facebook phát triển loạt công cụ ngăn chặn nội dung gây hại cho trẻ em

Facebook đang phát triển những giải pháp cụ thể, bao gồm những công cụ và chính sách mới để hạn chế việc chia sẻ những nội dung gây hại cho trẻ em.