Tiếng Việt | English

Cảnh báo 4 lỗ hổng bảo mật mới của Microsoft Exchange

Các cơ quan, tổ chức, doanh phải thực hiện kiểm tra, rà soát, xác minh hệ thống thông tin có khả năng bị ảnh hưởng bởi 4 lỗ hổng bảo mật mới trong Microsoft Exchange Server để khắc phục.