Tiếng Việt | English

Xuất bản báo chí trên nền tảng số: Cần xây dựng nội dung chất lượng

Các chuyên gia cho rằng cơ quan báo chí không nên chỉ tập trung đến bảo vệ bản quyền hay tăng nguồn thu từ các nền tảng số mà còn phải tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng nội dung.