Tiếng Việt | English

Vì sao AI của Google được đặt tên là Gemini?

Google đã chọn Gemini là tên gọi cho công cụ chatbot dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để đối đầu với ChatGPT. Nhưng liệu người dùng có hỏi vì sao cái tên này được lựa chọn hay không?