27/08/2023 - 14:27

Ngành giáo dục năm học mới sẽ ưu tiên nhiệm vụ nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện.

P.H/VOV.VN

Chia sẻ bài viết