Tiếng Việt | English

Bộ GD-ĐT: 'Chèn môn 'tự nguyện' vào chính khóa là sai quy định'

Nếu nhà trường giao một đơn vị ở bên ngoài vào, dùng giờ học chính khóa để tổ chức giáo dục STEM và có thu phí của HS là sai.