Tiếng Việt | English

Đại học Quốc gia TP.HCM: Hai phương án thi đánh giá năng lực năm 2022

'Các bạn cứ đi thi thoải mái. Đề thi của kỳ thi này tạo cơ hội để thí sinh thể hiện năng lực học đại học. Chúng ta có thể tự ôn tập kỹ trước kỳ thi nhưng không nên tốn tiền luyện thi', chuyên gia tuyển sinh nhắn nhủ.