Tiếng Việt | English

Long An: Kết quả sơ bộ tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,51%

Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đợt 1 năm 2021, Long An có 15.970 thí sinh dự thi. Kết quả, toàn tỉnh có 15.891 thí sinh đậu tốt nghiệp THPT năm 2021, đạt tỷ lệ 99,51%.