Tiếng Việt | English

Vì mục tiêu nâng cao dân trí

Thời gian qua, giáo dục và đào tạo không ngừng đổi mới, phát triển. Điều kiện dạy và học tại vùng sâu, biên giới ngày càng được quan tâm, rút ngắn khoảng cách với vùng thuận lợi, góp phần nâng cao dân trí của toàn tỉnh Long An.