Tiếng Việt | English

Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác pháp chế lĩnh vực giáo dục

Thời gian qua, công tác pháp chế tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng từng bước được nâng lên.