22/09/2023 - 10:33

Những con số chỉ ra tín hiệu tích cực từ giải ngân đầu tư công

Tính đến hết tháng 8/2023, vốn đầu tư công đã được giải ngân xấp xỉ 300.000 tỉ đồng, trong đó có đơn vị giải ngân 100% vốn được giao.

Theo TTO

Chia sẻ bài viết