Tiếng Việt | English

Việt Nam lần đầu lọt nhóm có chỉ số tự do kinh tế ở mức trung bình

Việt Nam đứng thứ 17 trong số 40 nền kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và điểm tổng thể của Việt Nam cao hơn mức trung bình của khu vực và thế giới.