Tiếng Việt | English

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho phát triển

Chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm 2021, thế nhưng tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công phân bổ trong năm của nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Long An còn khá chậm.