Tiếng Việt | English

06/05/2022 - 16:19

Những lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử góp phần cải cách hành chính, hướng tới hoạt động quản lý hóa đơn thống nhất, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý hóa đơn nhằm phòng, chống việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để gian lận, trốn thuế.

(Nhấp vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

BLA

Chia sẻ bài viết