Tiếng Việt | English

Facebook công bố các sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức về khí hậu

Mạng xã hội Facebook công bố một loạt sáng kiến mới nhằm nâng cao nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu, cũng như tập trung vào xử lý các thông tin sai lệch về khí hậu trên các nền tảng của mình.