Tiếng Việt | English

Các nhà khoa học đã làm thế nào để 'cân' Trái đất?

Theo trang Live Science, giới khoa học mất hàng trăm năm để tính khối lượng của Trái đất và cho tới nay vẫn chưa thể thống nhất con số chính xác.