Tiếng Việt | English

Trung Quốc phát triển hydrogel giúp đốt cháy các khối u trong cơ thể

Loại hydrogel có thể mang lại hiệu quả kép giúp đốt cháy các khối u một cách chính xác hơn và tăng cường miễn dịch của cơ thể chống các khối u.