Tiếng Việt | English

Anh phát triển UAV trang bị súng ngắn và trí tuệ nhân tạo

I9 được trang bị hai khẩu súng ngắn, có khả năng hoạt động và xác định phương hướng bên trong tòa nhà hoặc các không gian nhỏ có thể là nơi ẩn náu của kẻ thù.