Tiếng Việt | English

17/08/2022 - 11:49

Phấn đấu đến 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là một trong ba chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp, nâng cao chất lượng sống cho nông dân và người dân nông thôn.

Xây dựng nông thôn mới là một trong ba chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp, nâng cao chất lượng sống cho nông dân và người dân nông thôn, mang lại những giá trị bền vững cho nông thôn trong giai đoạn mới, tiếp cận mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Những năm qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới được đánh giá là "toàn diện, to lớn và có tính lịch sử"./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết