31/08/2023 - 15:08

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 2,3%

Cả nước có 103.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng năm 20223 với tổng số vốn đăng ký 969.600 tỷ đồng, tăng hơn 2,3% về số doanh nghiệp.

Trong 8 tháng năm 2023, cả nước có 103.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 969.600 tỷ đồng, tăng hơn 2,3% về số doanh nghiệp, giảm 14,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, có 45.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá về triển vọng kinh doanh, thông tin từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định tình hình gia nhập và tái gia nhập thị trường của doanh nghiệp có những tín hiệu khởi sắc. Hiện tại, các đơn hàng tại một số ngành hàng đã dần quay trở lại. Với tình hình thế giới diễn biến theo chiều hướng tích cực, kỳ vọng tình hình sản xuất-kinh doanh trong của các doanh nghiệp nội địa sẽ có nhiều điểm sáng hơn trong những tháng cuối năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết