Tiếng Việt | English

Phát hiện một số sai phạm trong liên kết bảo hiểm với ngân hàng

Sau thanh tra, doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng, Bộ Tài chính đã phát hiện một số sai phạm. Sau khi hoàn thành kết luận thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài chính sẽ công bố rộng rãi kết luận thanh tra theo quy định.