Tiếng Việt | English

Doanh nghiệp nỗ lực ổn định việc làm cho người lao động

Suy thoái kinh tế toàn cầu khiến đơn hàng của nhiều doanh nghiệp sụt giảm, đối diện nhiều khó khăn, thách thức song các DN vẫn nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, duy trì sản xuất và tạo việc làm ổn định cho người lao động.