Tiếng Việt | English

'Cầu nối' giữa nông dân và doanh nghiệp

Thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh hình thành nhiều liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ.