Tiếng Việt | English

12/03/2021 - 21:02

Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026

Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026 là 60 đại biểu và được bầu tại 19 đơn vị bầu cử trong tỉnh.

BLA

Chia sẻ bài viết