01/06/2023 - 13:55

Sửa quy định giá bán lẻ điện với sinh viên, lao động thuê nhà

Theo Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Tài chính, từ ngày 15/6/2023, giá bán lẻ điện sinh hoạt với sinh viên, người lao động thuê nhà có sự điều chỉnh.

Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư số 25/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư số 16/2014/TT-BCT, có hiệu lực từ ngày 15/6/2023.

Theo Thông tư này, giá bán lẻ điện sinh hoạt với sinh viên, người lao động thuê nhà có sự điều chỉnh./.

vietnamplus.vn

Chia sẻ bài viết