Tiếng Việt | English

05/03/2021 - 09:05

Tháng 3, Thủ tướng đối thoại với thanh niên cả nước

Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên quy định Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp tổ chức đối thoại với thanh niên vào tháng 3 hằng năm...

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết