Tiếng Việt | English

28/09/2020 - 16:29

Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng mạnh

Hoạt động thanh toán, đặc biệt là thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán dịch vụ công trong quý 3 vừa qua tiếp tục xu hướng tăng trưởng mạnh.

Thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán dịch vụ công trong quý 3/2020 tiếp tục tăng trưởng mạnh./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết