Tiếng Việt | English

Thương mại - dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân

Hạ tầng thương mại trong tỉnh Long An phát triển mạnh mẽ, các chủng loại hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu của người dân.