Tiếng Việt | English

Châu Thành: Cây xăng an toàn phòng dịch

Nhằm bảo đảm an toàn trong mùa dịch, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An có văn bản yêu cầu các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Liên kết hữu ích