Tiếng Việt | English

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng nhẫn duy trì trên 58 triệu đồng/lượng

Cùng chất lượng vàng 4 số 9 nhưng giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng 11 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn duy trì giá ở mức cao 58 triệu đồng/lượng.