Tiếng Việt | English

01/02/2021 - 19:38

19 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra TW Đảng khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XIII, gồm 19 đồng chí.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết