Tiếng Việt | English

23/01/2022 - 08:42

5 dấu ấn nổi bật của Việt Nam tại HĐBA Liên hợp quốc

Việt Nam đã ghi đậm 5 dấu ấn lớn trong hai năm đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Với thông điệp xuyên suốt là “Đối tác vì một nền hòa bình bền vững,” Việt Nam đã đã tham gia Hội đồng Bảo an với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm cao, cân bằng, minh bạch, đề xuất nhiều sáng kiến, đóng góp thực chất vào công việc của Hội đồng Bảo an.

Việt Nam đã ghi đậm 5 dấu ấn lớn trong hai năm đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết