Tiếng Việt | English

31/07/2022 - 08:52

7 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 14,8%

Bảy tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 431,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước trong đó xuất khẩu tăng 16,1% nhập khẩu tăng 13,6%.

Bảy tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 431,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước trong đó xuất khẩu tăng 16,1% nhập khẩu tăng 13,6%. Cả nước xuất siêu khoảng 764 triệu USD./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết