07/04/2024 - 11:16

8 khoản phụ cấp giáo viên được nhận và 5 khoản bị cắt bỏ từ 1/7/2024

Chế độ phụ cấp cho giáo viên sẽ được sắp lại theo tinh thần của Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương. Theo đó, có 8 khoản phụ cấp giáo viên được nhận và 5 khoản sẽ bị cắt bỏ từ 1/7/2024.

Theo plo.vn
Nguồn: https://plo.vn/8-khoan-phu-cap-giao-vien-duoc-nhan-va-5-khoan-bi-cat-bo-tu-1-7-2024-post783760.html

Chia sẻ bài viết