02/06/2023 - 19:30

9 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng tầm ảnh hưởng

Việt Nam có 9 trường đại học trong Bảng xếp hạng Tầm ảnh hưởng của Times Higher Education (THE Impact Rankings) năm 2023, thêm 2 trường so với năm 2022.

Việt Nam có 9 trường đại học trong Bảng xếp hạng Tầm ảnh hưởng của Times Higher Education (THE Impact Rankings) năm 2023, thêm 2 trường so với năm 2022 là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết