Tiếng Việt | English

20/03/2023 - 08:05

Ai thuộc diện công chức loại A1 và lương tăng như thế nào từ 1/7?

Từ 1/7/2023, mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng, thì mức lương công chức loại A1 với các hệ số cụ thể sẽ tăng tương ứng như sau

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết