Tiếng Việt | English

Tặng 3.000 phần quà trung thu cho trẻ em nghèo

Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Bửu Liên, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tặng 3.000 phần quà trung thu cho trẻ em nghèo tại tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Bình Định, Bình Phước và Long An.