Tiếng Việt | English

Hội Espérance khảo sát dự án tại Long An

Chủ tịch Hội Espérance - ông Ivan Schick cùng các thành viên phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đến làm việc với UBND huyện Mộc Hóa...