Tiếng Việt | English

Hệ thống an sinh xã hội: Công cụ bình ổn kinh tế-xã hội trong năm 2021

Bước sang năm 2021, hệ thống an sinh xã hội với các chính sách bảo hiểm, trợ cấp xã hội được các chuyên gia nhận định sẽ vẫn là một trong những công cụ hữu ích để bình ổn kinh tế, xã hội.