01/05/2024 - 07:25

Bảo đảm hậu cần trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

Từ tháng 11/1953, hậu cần chiến dịch Điện Biên Phủ đã bắt đầu hoạt động và nhanh chóng phát triển.

Khi hạ quyết tâm chiến lược tiến công tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ, một trong những vấn đề lớn được Trung ương Đảng quan tâm chỉ đạo là việc cung cấp, tiếp tế lương thực và đạn dược, bảo đảm đường sá cho hàng vạn bộ đội thuộc các đơn vị chủ lực chiến đấu xa hậu phương trong một thời gian dài.

Từ tháng 11/1953, hậu cần chiến dịch Điện Biên Phủ đã bắt đầu hoạt động và nhanh chóng phát triển.

Đánh giá về vai trò to lớn của hậu phương nói chung, công tác hậu cần nói riêng cho chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: Chưa bao giờ trong suốt mấy năm kháng chiến, nhân dân ta đã đóng góp công sức nhiều như trong Đông Xuân 1953-1954, để chi viện cho bộ đội giết giặc... Chưa bao giờ người dân Việt Nam ra mặt trận nhiều đến vậy... Hậu phương đã chuyển cả một quyết tâm giết giặc, một tinh thần đoàn kết kháng chiến rất cao, cả một tinh thần phấn khởi cách mạng đến tận người chiến sỹ đang chiến đấu ngoài mặt trận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bao-dam-hau-can-trong-chien-dich-lich-su-dien-bien-phu-post942977.vnp

Chia sẻ bài viết