19/02/2024 - 11:01

Bổ sung 4 nền tảng số quốc gia phục vụ Chuyển đổi Số Việt Nam

Bốn nền tảng số quốc gia phục vụ Chuyển đổi Số Việt Nam được bổ sung gồm Hóa đơn điện tử, Bảo hiểm Xã hội số, Cảng biển Số và Cửa khẩu Số.

Theo danh mục nền tảng số quốc gia lần 2 được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để thay thế cho danh mục công bố lần 1, có 4 nền tảng được bổ sung gồm Hóa đơn điện tử, Bảo hiểm Xã hội số, Cảng biển Số và Cửa khẩu Số.

Với 4 nền tảng được bổ sung, tổng số danh mục nền tảng số quốc gia phục vụ Chuyển đổi Số, phát triển Chính phủ Số, Kinh tế Số, Xã hội Số gồm 38 nền tảng.

Trong số đó, 21 nền tảng do cơ quan nhà nước chủ quản, doanh nghiệp Việt Nam phát triển, làm chủ công nghệ lõi, sử dụng thống nhất trên toàn quốc, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công phục vụ xã hội.

17 nền tảng do doanh nghiệp làm chủ quản, làm chủ công nghệ lõi, cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-sung-4-nen-tang-so-quoc-gia-phuc-vu-chuyen-doi-so-viet-nam-post928357.vnp

Chia sẻ bài viết