Tiếng Việt | English

Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo chuyên đề về chuyển đổi số Quốc gia; thảo luận một số vấn đề liên quan về chuyển đổi số trong lĩnh vực NN&PTNT .