Tiếng Việt | English

VNPT Long An hỗ trợ người dân chuyển đổi từ 2G lên 4G/5G

Trong hai ngày (23 - 24/4/2024), tại Bưu điện Văn hóa phường Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An.