Tiếng Việt | English

Twitter ra nhiều tính năng mới thu hút thêm các nhà sáng tạo nội dung

Người dùng Twitter trên thiết bị iOS hiện có thể gửi và nhận các khoản thanh toán kỹ thuật số, vốn trước đây chỉ giới hạn trong một nhóm thử nghiệm nhỏ.