Tiếng Việt | English

21/01/2023 - 16:13

Các nước châu Á thúc đẩy du lịch trong năm 2023

Trong nỗ lực khôi phục ngành du lịch sau đại dịch COVID-19, nhiều quốc gia ở châu Á đã đưa ra nhiều sáng kiến để quảng bá cho ngành kinh tế trụ cột này.

Trong nỗ lực khôi phục ngành du lịch sau đại dịch COVID-19, nhiều quốc gia ở châu Á đã đưa ra nhiều sáng kiến để quảng bá cho ngành kinh tế trụ cột này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết