29/03/2023 - 16:47

Chỉ số ngành hàng nào giảm sâu nhất trong quý I năm 2023?

Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I năm 2023 ước tính giảm 0,82% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 5,60%; ngành chế biến, chế tạo giảm 0,37%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 0,32%; riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,38%.

Đồ họa: HỒNG PHÚC/qdnd.vn

Chia sẻ bài viết