Tiếng Việt | English

15/04/2021 - 10:39

Chỉ số PAPI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua 5 năm

Năm 2020, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Cần Thơ cao nhất trong 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2020, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Cần Thơ cao nhất trong 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết