Tiếng Việt | English

22/03/2023 - 09:58

Chi tiết mức lương của ngạch công chức loại A3 khi tăng lương cơ sở từ 1/7

Công chức loại A3 gồm kiểm soát viên cao cấp ngân hàng, kiểm tra viên cao cấp hải quan, kiểm soát viên cao cấp thị trường... Từ 1/7/2023, mức lương cao nhất của ngạch này lên tới 14,4 triệu đồng

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết