10/06/2021 - 19:03

Danh sách 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Long An

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 499 đại biểu. Sau đây là danh sách 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Long An.

Trần Quân


 

Chia sẻ bài viết