Tiếng Việt | English

12/05/2021 - 16:35

Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị tỉnh Long An

Báo Long An đăng tải Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị tỉnh Long An. Long An sẽ bầu 8 Đại biểu Quốc hội trong số 14 người ứng cử, tại 3 đơn vị bầu cử.

Đơn vị bầu cử số 1 sẽ bầu 03 Đại biểu Quốc hội trong số 05 người ứng cử (xếp theo vần abc), gồm các huyện: Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức và Tân Trụ.

Bà Phan Thị Mỹ Dung

Bà Phan Thị Mỹ Dung

(Xem Chương trình hành động)

 Ông Quách Cao Minh

 Ông Quách Cao Minh

(Xem Chương trình hành động)

Ông Trần Quốc Quân

Ông Trần Quốc Quân

(Xem Chương trình hành động)

Bà Ninh Thị Bích Thùy

Bà Ninh Thị Bích Thùy

(Xem Chương trình hành động)

Ông Lê Tấn Tới

Ông Lê Tấn Tới

(Xem Chương trình hành động)

Đơn vị bầu cử số 2 sẽ bầu 03 Đại biểu Quốc hội trong số 05 người ứng cử (xếp theo vần abc), gồm các huyện, thành phố: TP.Tân An, Châu Thành, Cần Đước, Cần Giuộc.

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Ông Nguyễn Tuấn Anh

(Xem Chương trình hành động)

Bà Lê Thị Hồng Gấm

Bà Lê Thị Hồng Gấm

(Xem Chương trình hành động)

Ông Nguyễn Thanh Hải

Ông Nguyễn Thanh Hải

(Xem Chương trình hành động)

Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên

Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên

(Xem Chương trình hành động)

Bà Nguyễn Hoàng Uyên

Bà Nguyễn Hoàng Uyên

(Xem Chương trình hành động)

Đơn vị bầu cử số 3 sẽ bầu 02 Đại biểu Quốc hội trong số 04 người ứng cử (xếp theo vần abc), gồm các huyện, thị: Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Tân Thạnh, thị xã Kiến Tường, Vĩnh Hưng, Tân Hưng.

Bà Lê Thị Song An

Bà Lê Thị Song An

(Xem Chương trình hành động)

Ông Hoàng Văn Liên

Ông Hoàng Văn Liên

(Xem Chương trình hành động)

Bà Trần Thị Thanh Thúy

Bà Trần Thị Thanh Thúy

(Xem Chương trình hành động)

Bà Nguyễn Thị Thu Trúc

Bà Nguyễn Thị Thu Trúc

(Xem Chương trình hành động)

BLA

Chia sẻ bài viết