01/07/2024 - 07:14

Điểm mới 10 Luật bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2024

10 Luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/7: Luật Căn cước 2023; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023; Luật Giao dịch điện tử 2023; Luật Tài nguyên nước 2023; Luật Các tổ chức tín dụng 2024...

Theo plo.vn

Nguồn: https://plo.vn/diem-moi-10-luat-bat-dau-co-hieu-luc-tu-1-7-2024-post798138.html

Chia sẻ bài viết