Tiếng Việt | English

12/05/2022 - 16:04

Gần 5 tháng qua, bao nhiêu lãnh đạo CDC bị bắt liên quan vụ Việt Á?

Nhiều lãnh đạo CDC các tỉnh, thành bị bắt do nhận 'hoa hồng' kit xét nghiệm Việt Á nhưng trước khi bị bắt họ đều tuyên bố 'không nhận một đồng nào'...

Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ bài viết