Tiếng Việt | English

Vận chuyển 8 bánh Methampthetamine, 2 thanh niên bị tuyên án tử hình

Với mức độ phạm tội nghiêm trọng, 2 thanh niên ở Điện Biên vừa bị tuyên án tử hình về hành vi vận chuyển chất ma túy.