Tiếng Việt | English

Tìm thân nhân tử thi trôi trên Sông Đôi Ma

Ngày 18/7/2021, người dân phát hiện 1 tử thi trôi trên Sông Đôi Ma, thuộc ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Nạn nhân chưa rõ tung tích.