31/12/2023 - 08:26

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 3,02% trong năm 2023

Năm 2023, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 3,02% so với năm 2022, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,62%.

Sản xuất công nghiệp quý 4/2023 tiếp đà tăng trưởng tích cực quý 3/2023, ước đạt 6,86% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2023, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt 3,02% so với năm trước.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,62%, đóng góp 0,93 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,79%, đóng góp 0,14 điểm phần trăm. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,18%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm. Riêng ngành khai khoáng giảm 3,17%, làm giảm 0,10 điểm phần trăm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/gia-tri-tang-them-nganh-cong-nghiep-tang-302-trong-nam-2023-post918537.vnp

Chia sẻ bài viết