29/05/2024 - 14:27

Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 16,6% trong 5 tháng đầu năm

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 305,53 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15,2%; nhập khẩu tăng 18,2%.

5 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 305,53 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó xuất khẩu tăng 15,2%; nhập khẩu tăng 18,2%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,01 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/kim-ngach-xuat-nhap-khau-hang-hoa-tang-166-trong-5-thang-dau-nam-post956031.vnp

Chia sẻ bài viết