Tiếng Việt | English

13/11/2020 - 14:51

Kinh tế Internet Việt Nam tăng trưởng cao nhất khu vực

Nền kinh tế Internet của Việt Nam năm 2020 tiếp tục tăng trưởng 2 con số, đạt gần 17% - mức tăng cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Nền kinh tế Internet của Việt Nam năm 2020 tiếp tục tăng trưởng 2 con số, đạt gần 17% - mức tăng cao nhất khu vực Đông Nam Á./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết