21/02/2024 - 08:34

Ngày Quốc tế Tiếng mẹ đẻ: Giáo dục đa ngữ là trụ cột của học tập liên thế hệ

Ngày Quốc tế Tiếng mẹ đẻ 21/2/2024 có chủ đề "Giáo dục đa ngữ là trụ cột của việc học tập liên thế hệ" trong bối cảnh 40% dân số toàn cầu không được tiếp cận giáo dục bằng tiếng mẹ đẻ.

Ngày Quốc tế Tiếng mẹ đẻ 21/2 có chủ đề "Giáo dục đa ngữ là trụ cột của việc học tập liên thế hệ" trong bối cảnh 40% dân số toàn cầu không được tiếp cận giáo dục bằng tiếng mẹ đẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ngay-quoc-te-tieng-me-de-giao-duc-da-ngu-la-tru-cot-cua-hoc-tap-lien-the-he-post928654.vnp

Chia sẻ bài viết