Tiếng Việt | English

20/11/2022 - 11:23

Ngày trẻ em thế giới 20/11: Một số quyền cơ bản của trẻ em

Quyền được sống, được học hành, được tự do bày tỏ ý kiến hay được bảo vệ khỏi bạo lực, xâm hại... là những quyền cơ bản của trẻ em.

Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn.

Quyền được sống, được học hành, được tự do bày tỏ ý kiến hay được bảo vệ khỏi bạo lực, xâm hại... là những quyền cơ bản của trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết