Tiếng Việt | English

25/01/2023 - 15:29

Những danh nhân Việt Nam sinh năm Mão

Nhân dịp đầu năm Quý Mão, Vietnam+ xin giới thiệu một số danh nhân tiêu biểu được sinh vào năm Mão trong lịch sử Việt Nam.

Di sản của những danh nhân nổi tiếng sinh năm Mão đã góp phần định hình nên lịch sử Việt Nam và ghi dấu trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Thanh Trà (Vietnam+)

Chia sẻ bài viết