Tiếng Việt | English

Phát động giải báo chí về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Theo đó, tác phẩm thuộc tất cả các loại hình báo chí hợp pháp được đăng tải từ ngày 1/6/2020 đến ngày 30/5/2021, có nội dung phù hợp với tiêu chí giải thưởng.