Tiếng Việt | English

Trang chủ Google tôn vinh nghệ thuật đờn ca tài tử

Nhân ngày 5/12, tròn 10 năm nghệ thuật đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, trang chủ Google tôn vinh loại hình nghệ thuật này.