Tiếng Việt | English

Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI

Những ngày này, không khí ở khắp các nẻo đường trên địa bàn tỉnh Long An rộn ràng hẳn lên nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.