Tiếng Việt | English

Khởi nghĩa Nam Kỳ góp phần tô thắm trang sử quật cường của dân tộc(*)

Hôm nay, 22/11, Ban Tuyên giáo Trung ương - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020).