Tiếng Việt | English

02/10/2022 - 08:35

Những lưu ý cần thiết khi bỏ sổ hộ khẩu giấy

Theo quy định tại Luật Cư trú 2020 thì từ ngày 01/01/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết