30/11/2023 - 10:15

Những quyết sách quan trọng đã được xem xét, thông qua tại Kỳ họp 6, Quốc hội XV

Sau 22,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV đã xem xét, thông qua nhiều vấn đề quan trọng, hoàn thành nội dung đề ra.

Theo PLO.VN

Nguồn: https://plo.vn/nhung-quyet-sach-quan-trong-da-duoc-xem-xet-thong-qua-tai-ky-hop-6-quoc-hoi-xv-post764179.html

Chia sẻ bài viết