Tiếng Việt | English

22/11/2023 - 12:01

Quốc hội điều chỉnh chương trình kỳ họp 6, chưa thông qua luật Đất đai sửa đổi

91,7% đại biểu tán thành điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chưa thông qua luật Đất đai sửa đổi.

Sáng 22/11, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình về việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, trong đó có việc chưa thông qua luật Đất đai sửa đổi

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Theo Tổng thư ký Quốc hội, trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại phiên họp ngày 3.11 và ý kiến của các cơ quan, ngày 16/11, tại phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến thống nhất về nhiều nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Đất đai sửa đổi.

Tuy nhiên, dự thảo luật vẫn còn một số nội dung, chính sách lớn cần tiếp tục nghiên cứu để thiết kế phương án chính sách tối ưu; việc rà soát, hoàn thiện toàn diện dự thảo luật cần thêm thời gian để bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và thống nhất của dự thảo luật với hệ thống pháp luật.

Đây là dự án luật có tính chất đặc biệt quan trọng, tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

Vì vậy, sau khi thống nhất với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội cho phép điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật Đất đai sửa đổi từ kỳ họp này sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị điều chỉnh chương trình phiên họp sáng 29.11, kỳ họp thứ 6.

Theo đó, ngày 29.11, Quốc hội sẽ chỉ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề "việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030". 9 giờ cùng ngày, Quốc hội họp phiên bế mạc.

Trước đề nghị trên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết. Kết quả, 91,7% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 6./.

Theo Thanh niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/quoc-hoi-dieu-chinh-chuong-trinh-ky-hop-6-chua-thong-qua-luat-dat-dai-sua-doi-185231122101029535.htm

Chia sẻ bài viết