27/03/2023 - 16:40

Ông Huỳnh Văn Sơn được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Huỳnh Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Trần Quân

Chia sẻ bài viết