10/07/2024 - 10:20

Phòng, chống cháy nổ khi sử dụng điện

Điện lực Long An khuyến cáo một số giải pháp phòng, chống cháy, nổ khi sử dụng điện: Nên chọn dây dẫn điện có chất lượng cao khi đi ngầm trong tường; sử dụng thiết bị bảo vệ tổng cho hệ thống điện;...

EVNSPC - Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Chia sẻ bài viết