03/11/2023 - 10:20

Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Thông tư số 17/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định số lượng thí sinh của các đơn vị dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia tối đa là 10 thí sinh, riêng Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 20 thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia thay thế Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT.

Thông tư 17 quy định số lượng thí sinh của các đơn vị dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia tối đa là 10 thí sinh, riêng Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 20 thí sinh.

Về công tác ra đề thi, chấm thi về tiêu chuẩn, điều kiện các thành viên tham gia Hội đồng coi thi Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế,…Thông tư nêu rõ tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học, sở giáo dục và đào tạo trong các khâu tổ chức thi.

Thông tư số 17/2023 có hiệu lực từ 25/11/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/infographics-quy-che-thi-chon-hoc-sinh-gioi-cap-quoc-gia/905742.vnp

Chia sẻ bài viết