Tiếng Việt | English

12/03/2021 - 22:02

Số đơn vị bầu cử và Đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu ở tỉnh Long An

Long An có 8 Đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và được bầu tại 3 đơn vị bầu cử trong tỉnh.

Số đơn vị bầu cử và Đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu ở tỉnh Long An(Nhấp vào hình để xem kích thước chuẩn)

BLA

Chia sẻ bài viết